Bертеп в Карпатах / Wertep w Karpatach

Запрашаме діточкы, молодіж і найстарше поколіня до участи в проєкті „Вертеп в Карпатах”. В рамах проєкту пририхтуєме спільні Вечиркы і традыцийне лемківскє колядуваня з Полазниками, Вертепом і Щедраками.

З початком нового, шкільного року будут ся одбивати співачы, інструментальны і театральны варcтаты в двох групах віковых: 7-12 років і 13-19 років.

Підсумуваньом нашой спільной праці буде представліня Вечиркы і святочне колядування „од хыжы до хыжы”. Вшыткых охочых запрашаме до записуваня ся під адресом: info@lemkoland.com, tel. 505718294.

Проєкт реaлізуваний в рамах стипендиі Міністра Культуры і Народовой Спадщыны

* * *

Zapraszamy dzieci, młodzież i najstarsze pokolenie do udziału w projekcie „Wertep w Karpatach”. W ramach projektu przygotujemy wspólnie Weczyrky i tradycyjne łemkowskie kolędowaniez Połaznykamy, Wertepom i Szczedrakamy.

Z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczniemy cykl warsztatów śpiewaczych, instrumentalnych i teatralnych w dwóch grupach wiekowych: 7-12 oraz 13-19 lat.

Podsumowaniem naszej wspólnej pracy będzie przedstawienie teatralne „Weczyrky” i świąteczne kolędowanie „od chaty do chaty”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania się pod adresem: info@lemkoland.com, tel. 505718294.

Projekt realizowany przez Martę Graban-Butryn w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerem projektu jest Fundacja Stara Droga oraz Stowarzyszenie Lemko Tower.