Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży 2016

Zapraszamy na bezpłatne regularne lekcji gry na skrzypcach, suce biłgorajskiej, basach i bębenku obręczowym, które odbywać się będą w Janowskim Ośrodku Kultury od kwietnia do grudnia 2016 r.

W ramach zajęć m.in. nauka dawnego stylu gry oraz melodii ludowych z okolic  Janowa Lubelskiego – polki, podróżniaki, oberki, walczyki.

Lekcje gry skierowane są głównie do lokalnej społeczności, mieszkańców Janowa Lubelskiego i powiatu janowskiego, skąd ta muzyka się wywodzi.

Prowadzenie: Krzysztof i Zbigniew Butrynowie oraz miejscowi muzykanci.

Terminy oraz godziny spotkań zostaną ustalone bezpośrednio z zainteresowanymi osobami.

INFO / ZAPISY: info@sukabilgorajska.pl, tel. 696 06 77 04

O warsztatach

W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się dawnego lokalnego stylu gry bazując na rodzimym repertuarze: będą to typowe dla naszego regionu oberki, podróżniaki, krowiarze, polki.. Sposób nauki będzie polegał na bezpośrednim przekazie Mistrz-uczeń metodą „ze słuchu”, tak jak przez kolejne pokolenia młodsi muzykanci uczyli się od starszych. Metoda ta pozwala pracować na dwóch poziomach jednocześnie: wykonawczym (estetycznym) i emocjonalnym.

Nauka oraz tempo pracy dostosowane będą do wieku i możliwości ucznia.

Oprócz praktycznej nauki gry, w ramach zajęć uczestnicy dowiedzą się o muzycznych tradycjach regionu, przedstawiony zostanie kontekst praktykowania tej muzyki, poznają również sylwetki najwybitniejszych muzykantów i śpiewaków regionu.

Otwarte warsztaty/zajęcia grupowe

Oprócz zajęć indywidualnych odbywać się będą zajęcia w grupie, w których uczestniczyć będą wszyscy uczniowie. Podczas tych spotkań będziemy pracować nad wspólnym brzmieniem, szlifować poznany repertuar. Współpraca z innymi muzykami poprzez grę w kapeli uwrażliwia muzycznie, rozwija poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i improwizacji.

* * *

Niniejszy projekt jest pierwszym tego typu działaniem w regionie i jednym z nielicznych w Polsce. Jego celem jest poznanie i kultywowanie tradycyjnej muzyki instrumentalnej Janowa Lubelskiego i okolic. Lekcje gry odbywać się będą w ramach nieformalnej Szkoły Suki Biłgorajskiej, która od 2007 roku jako oddolna inicjatywa działa na rzecz edukacji muzycznej młodych ludzi w zakresie muzyki ludowej regionu janowsko-biłgorajskiego.

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ORGANIZATOR:
Fundacja Stara Droga
Szkoła Suki Biłgorajskiej

WSPÓŁPRACA:
Janowski Ośrodek Kultury