O Lemko Archive w Piśmie Folkowym

W numerze 116/117 Pisma Folkowego (dawniej Gadki z Chatki) znaleźć można m.in wywiad Anny Dubec z współtwórczynią portalu Lemko Archive Martą Graban-Butryn.

Pismo Folkowe „Gadki z Chatki”jedyne w kraju czasopismo poświęcone nurtowi folkowemu – współczesnym inspiracjom muzyczną kulturą tradycyjną. Podejmując zagadnienie muzyki folkowej nie pomija jej kontekstu kulturowego – kultury ludowej. Pismo zostało założone w maju 1996 jako miesięcznik w środowisku Orkiestry św. Mikołaja działającej przy Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1999 pismo jest dwumiesięcznikiem. Jego wydawcą od chwili założenia jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 2003 współwydawcą Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego. Realizując swój nadrzędny cel, jakim jest opis nurtu folkowego we współczesnej muzyce, redakcja zwraca uwagę na aspekt edukacyjny i dokumentacyjny, stara się dążyć do przełamywania barier międzykulturowych i integrację środowiska folkowego.
Od września 2013 roku redaktorem naczelnym jest dr Agata Kusto, etnomuzykolog.

gadki-lemko-archive1

gadki-lemko-archive2