Nasze wydawnictwa nominowane

Nasze dwie książki „Taka muzyka. Wspomnienia o muzykantach i muzyce wiejskiej z okolic Janowa Lubelskiego” oraz  „Tam na hori czereszeńka. Nagrania z badań terenowych profesora Romana Reinfussa” otrzymały nominację do nagród i wyróżnień w Konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku 2014! Nominowane wydawnictwa oceniane są w kategorii „Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka)”.

• „Taka muzyka. Wspomnienia o muzykantach i muzyce wiejskiej z okolic Janowa Lubelskiego” – Krzysztof Butryn; projekt okładki Rafał Rola, układ typograficzny i skład Rafał Rola i Tomasz Smołka / studioformat.pl; Wydawnictwo Episteme

• „Tam na hori czereszeńka. Nagrania z badań terenowych profesora Romana Reinfussa” – opracowanie
i redakcja Marta i Krzysztof Butrynowie; projekt graficzny Rafał Rola / studioformat.pl, skład Tomasz Smołka / studioformat.pl; Fundacja Stara Droga

Konkurs Najpiękniejsze Książki Roku organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek od 1960 roku. W tym roku odbywa się po raz 55. Do konkursu zgłoszone zostały książki wydane w 2014 roku oraz  w  I  kwartale  2015 przez wydawców mających swoją siedzibę w Polsce oraz opracowane przez twórców (grafików, typografów) zamieszkałych na stałe w Polsce. Jury konkursu ocenia wyłącznie szatę edytorską książek.

Zobacz listę nominowanych wydawnictw.