Łemkowski dla najmłodszych – malowanka „Owoce i warzywa”

Ukazała się książeczka do malowania „Owoce i warzywa” (Овочы і ярины) z serii „Łemkowski dla najmłodszych” do poznawania i uczenia się języka łemkowskiego.

Malowanka „Owoce i warzywa” (Овочы і ярины) to obrazkowy słowniczek, w którym znajdziemy rośliny z przydomowych ogródków i sadów. Do każdego obrazka podana jest nazwa w języku łemkowskim pisana cyrylicą oraz łacinką czyli jak należy ją czytać.

Malowanka Lemkoland – Łemkowski dla najmłodszych to seria książeczek dla najmłodszych dzieci do poznawania i uczenia się języka łemkowskiego. Malowanki Lemkoland mają niezwykłe walory edukacyjne. Oprócz kolorowania obrazków i poznawania otaczającego świata, dzieci uczą się podstawowych łemkowskich słówek z różnych dziedzin życia, na przykład nazwy zwierząt, owoców i warzyw, przedmiotów, kolorów itp. Rysunki mają duże, wyraźne kształty oraz grube kontury, dzięki czemu dziecku będzie łatwo zapełnić je kolorem.

* * *

Малюванка Лемколянд – Лемкiвскiй для наймолодшых то серия книжочок для наймeньшых діти до познаваня і вчыня лемкiвского языка. Малюванкы Лемколянд мают высокы едукацийны приметы. Окрем кольоруваня образків і познаваня світа докола нас, діти вчат ся основных лемківскых слів з ріжных обшыри жытя, напримір назвы звірят, овочів і ярин та предметiв, кольорiв i iнчых рiчы. Рысункы мают вельку, чытельну форму і грубий обрыс, вдякы чому дітина може легше іх выполнити кольором.

lustracje: Piotr Deptuła
Koncepcja i opracowanie graficzne: Marta i Krzysztof Butrynowie
Tłumaczenie: Tomasz Kwoka
Format: A5
Stron: 24
Rok: 2017