PL / LEM

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

LEMKO-ARCHIVE.COM

Zainicjowany w ramach obchodów Roku Kolberga projekt Wirtualne Archiwum Łemkowskie zakłada zgromadzenie, usystematyzowanie oraz upowszechnienie pogłębionej wiedzy dotyczącej kultury tradycyjnej Łemków na stronie internetowej www.lemko-archive.com.

Strona internetowa zawierać będzie informacje dotyczące kultury materialnej (architektura, kapliczki i krzyże przydrożne) i duchowej (obrzędy rodzinne, doroczne, wierzenia i wiedza ludowa, folklor muzyczny, etc.). Obok archiwaliów i materiałów z badań terenowych, użytkownik znajdzie na stronie bogaty materiał ilustracyjny m.in. fotografie przedstawiające dawne życie na Łemkowszczyźnie, zarówno pozyskane podczas kwerend jak i przeprowadzonych badań terenowych bezpośrednio od respondentów, materiały fonograficzne i filmowe, a także artykuły naukowe i opracowania dotyczące poszczególnych wycinków dziedzictwa kulturowego Łemków.

Do współpracy przy projekcie zaproszone zostały instytucje zajmujące się etnografią Łemków, m.in. Múzeum Ukrajinskej Kultúry vo Svidníku, Instytut Narodoznawstwa Akademii Nauk Ukrainy, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, a także naukowcy i pasjonaci zajmujący się tradycyjną kulturą Łemków.

Mamy nadzieję, że Wirtualne Archiwum Łemkowskie będzie początkiem długofalowego projektu, który stale będzie rozwijany i uzupełniany o nowe treści i informacje. Z portalu korzystać będą mogli zarówno sami Łemkowie rozproszeni po całym świecie, jak również pasjonaci i sympatycy kultury łemkowskiej, a także uczniowie, studenci i nauczyciele.

Założeniem projektu jest by strona internetowa stała się także platformą współpracy między instytucjami i osobami zajmującymi się dokumentacją, ochroną i upowszechnianiem łemkowskiego dziedzictwa kulturowego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Strona projektu: www.lemko-archive.com
www.facebook.com/lemkoarchiveŁemkowska chyża, fot. Władysław Graban


O FUNDACJI

(PL) Głównym celem Fundacji Stara Droga jest promowanie kultury, języka i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy środkowo-wschodniej w szczególności terenów pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-słowackiego w tym Roztocza i Łemkowszczyzny. Więcej »

(LEM) Єдном з головних цілі Фундациі Стара Дорога є промуваня культуры, языка і мистецтва, як тіж охорона культуровой і природнoй спадщыны середньо-східньой Європы, передо вшытким теренів польско-украіньского і польско-словацкого погранича, в тім Розточа і Лемківщыны. Bеце »

aktualności / działania / projekty / wydawnictwo / fundacja / media / współpraca / kontakt

fundacja@staradroga.com
tel. 696 06 77 04, 505 71 82 94

Fundacja Stara Droga © 2013
dizajn: ŁebMajster