Działania Fundacji w ramach Roku Kolberga

W 2014 roku przypadał jubileusz 200-lecia urodzin Oskara Kolberga – kompozytora, folklorysty, etnografa – artysty i naukowca zasłużonego dla kultury polskiej i europejskiej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku artysty i naukowca, ogłasił rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga.

Fundacja Stara Droga włączając się w działania związane z Rokiem Kolberga zrealizowała w 2014 roku dwa projekty dotyczące kultury tradycyjnej Łemków.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Instytutu Muzki i Tańca rozpoczęliśmy prace przy LEMKO ARCHIVE – Wirtualne Archiwum Kultury Łemkowskiej (www.lemko-archive.com), a także wydaliśmy płytę pt. Tam na hori czereszeńska z archiwalnymi nagraniami pieśni łemkowskich pochodzącymi z badań terenowych Romana Reinfussa (projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współpraca Stowarzyszenie Twórców Ludowych).

Ponadto działająca pod patronatem Fundacji Szkoła Suki Biłgorajskiej brała udział w projekcie:
Szkoły Tradycji oraz Mały Kolberg.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem – Rok Kolberga 2014, będącym syntetycznym podsumowaniem działań związanych z obchodami 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga, w którym znajdziemy również opis naszego projektu LEMKO ARCHIVE.

Zobacz raport

 

stopka-dofinansowanie-kolberg

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.