Czasopismo Lemkoland

Od 2015 roku wydajemy łemkowskie pismo edukacyjne dla dzieci „Lemkoland”. Jest to pierwsze regularnie ukazujące się wydawnictwo w Polsce skierowane do najmłodszego pokolenia Łemków – dzieci w wieku 3-10 lat.

Celem projektu jest podtrzymanie i nauka języka łemkowskiego, a także wspomaganie wychowania dzieci w kulturze łemkowskiej od najmłodszych lat. Czasopismo jest też doskonałą pomocą dydaktyczną dla rodziców, opiekunów i nauczycieli, którym zależy na rozwoju kreatywności i twórczości swoich dzieci, a także rzetelnym ćwiczeniu umiejętności pisania i czytania w języku łemkowskim. Kolorowe czasopismo w starannie opracowanej nowoczesnej szacie graficznej jest jedynym tego typu ukazującym się łemkowskim wydawnictwem.

Czasopismo ukazuję się cztery razy w roku w okresie: wiosna, lato, jesień, zima. Format A4, stron 20.

Czasopismo składa się z kilku głównych działów m.in..
– „Besidujeme po naszomu” – nauka literek w tym zadania grafomotoryczne, proste czytanki, ćwiczenia językowe,
– Dumame, w którym znajdują się zdania logiczne, łamigłówki, krzyżówki, rebusy, zadania na spostrzegawczość
– Podróże Chowańca, w którym przedstawiane będą elementy przyrody i krajobrazu Łemkowszczyzny,
– Łemkowskie tradycje – przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami dorocznymi, cerkiewnymi, ważnymi miejscami dla społeczności łemkowskiej
– Rukotwory, w którym przedstawia się prace plastyczne w różnych technikach do samodzielnego wykonania z wykorzystaniem materiałów ogólnodostępnych w domu i najbliższym otoczeniu.

W czasopiśmie swoje miejsce znajdują również wiersze dla dzieci, łemkowskie bajki i podania, tradycyjne zagadki i zabawy (opis, instruktaż, fotografie).

Do współpracy przy tworzeniu czasopisma zaangażowani zostali zarówno językoznawcy, pedagodzy jak również artyści – graficy, ilustratorzy oraz łemkowscy poeci i pisarze, którzy specjalnie na potrzeby wydawnictwa tworzą ilustracje, a także wiersze i teksty. Czasopismo jest też miejscem prezentacji twórczości artystycznej młodych Łemków. Zamieszczane są m.in. prace plastyczne, rysunki i komiksy tworzone przez łemkowskie dzieci.

Czasopismo „Lemkoland” ukazuje się dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zapraszamy na stronę www.lemkoland.com/czasopismo