Łemkowska „Bajka o tym jak to chłopa ciele zjadło”

Łemkowska „Bajka o tym jak to chłopa ciele zjadło”

Aktualności, Projekty
Niedawno obchodziliśmy 90. rocznicę narodzin Pana Teodora Kuziaka, łemkowskiego malarza i pisarza. Z tej okazji przygotowaliśmy animację na podstawie "Bajki o tym, jak to chłopa cielę zjadło". Realizacja: Anna Chabros-Piłat Lektor: Oksana Graban Muzyka: Łemkowska wiejska kapela „Uherec” Pomysł i koordynacja: Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn Producent: Fundacja Stara Droga Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji https://www.youtube.com/watch?v=gMUVn3qehJI
Czytaj więcej
Mistrz Tradycji 2016 – podsumowanie

Mistrz Tradycji 2016 – podsumowanie

Aktualności, Projekty
Działająca przy naszej fundacji Szkoła Suki Biłgorajskiej 28 grudnia 2017 r. podsumowała projekt muzyczny „Mistrz tradycji”. Przez blisko rok grupa młodych mieszkańców powiatu janowskiego podczas regularnych spotkań uczyła się gry na instrumentach ludowych, charakterystycznych dla naszego regionu, takich jak suka, skrzypce, basy i bębenek obręczowy z brzękadełkami. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach działających przy Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach. Oprócz zajęć indywidualnych odbywały się także zajęcia w grupie, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie. Podczas tych spotkań pracowaliśmy nad wspólnym brzmieniem, szlifowaliśmy poznany repertuar. Dopełnieniem tych zajęć były niezwykle ciekawe i inspirujące spotkania z Mistrzami starszego pokolenia. Wspólnie śpiewaliśmy i muzykowaliśmy z Janiną Chmiel (śpiewaczką z Wólki Ratajskiej) oraz Stanisławem Głazem (skrzypek z Dzwoli). Warto wspomnieć, iż niniejszy projekt jest pierwszym tego typu…
Czytaj więcej
Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży 2016

Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży 2016

Aktualności, Projekty
Zapraszamy na bezpłatne regularne lekcji gry na skrzypcach, suce biłgorajskiej, basach i bębenku obręczowym, które odbywać się będą w Janowskim Ośrodku Kultury od kwietnia do grudnia 2016 r. W ramach zajęć m.in. nauka dawnego stylu gry oraz melodii ludowych z okolic  Janowa Lubelskiego – polki, podróżniaki, oberki, walczyki. Lekcje gry skierowane są głównie do lokalnej społeczności, mieszkańców Janowa Lubelskiego i powiatu janowskiego, skąd ta muzyka się wywodzi. Prowadzenie: Krzysztof i Zbigniew Butrynowie oraz miejscowi muzykanci. Terminy oraz godziny spotkań zostaną ustalone bezpośrednio z zainteresowanymi osobami. INFO / ZAPISY: info@sukabilgorajska.pl, tel. 696 06 77 04 O warsztatach W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się dawnego lokalnego stylu gry bazując na rodzimym repertuarze: będą to typowe dla naszego regionu oberki, podróżniaki, krowiarze, polki.. Sposób nauki będzie polegał na bezpośrednim przekazie Mistrz-uczeń metodą „ze słuchu”, tak…
Czytaj więcej
Голод – łemkowska bajka animowana

Голод – łemkowska bajka animowana

Aktualności, Projekty
W ramach Lemkolandu zrealizowaliśmy pierwszą łemkowska bajkę animowaną. Zapraszamy do obejrzenia. Realizacja: Anna Chabros-Piłat Lektor: Oksana Graban Muzyka: Łemkowska wiejska kapela „Uherec” Pomysł i koordynacja: Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn Producent: Fundacja Stara Droga Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Film powstał na podstawie tekstu „Hołod” z książki „Jak Lypniane sonce do micha imaly. Bai, bajky i opowidanky Lemkiw”, red. Jurko Staryńskij i Anna Rydzanycz, Lihnycia 2010. Lemkowyna 2015 *** Реалізация: Анна Хаброс-Пілат Лектор: Оксана Грабан Музыка: Лемківска сельска капеля "Угерец" Думка і коордынация: Марта Грабан-Бутрин, Христофор Бутрин Продуцент: Фундация Стара Дорога Проєкт зреалізувано завдякы дотациi Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрациі. Фільм зреалізуваний на підставі тексту "Голод" з книжкы "Як Липняне сонце до міха імали. Баі, байкы і оповіданкы Лемків", ред. Юрко Стариньскій і Анна Рыдзанич, Лігниця 2010.…
Czytaj więcej
Działania Fundacji w ramach Roku Kolberga

Działania Fundacji w ramach Roku Kolberga

Aktualności, Projekty
W 2014 roku przypadał jubileusz 200-lecia urodzin Oskara Kolberga – kompozytora, folklorysty, etnografa – artysty i naukowca zasłużonego dla kultury polskiej i europejskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku artysty i naukowca, ogłasił rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga. Fundacja Stara Droga włączając się w działania związane z Rokiem Kolberga zrealizowała w 2014 roku dwa projekty dotyczące kultury tradycyjnej Łemków. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Instytutu Muzki i Tańca rozpoczęliśmy prace przy LEMKO ARCHIVE - Wirtualne Archiwum Kultury Łemkowskiej (www.lemko-archive.com), a także wydaliśmy płytę pt. Tam na hori czereszeńska z archiwalnymi nagraniami pieśni łemkowskich pochodzącymi z badań terenowych Romana Reinfussa (projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współpraca Stowarzyszenie Twórców Ludowych). Ponadto działająca pod patronatem Fundacji Szkoła Suki Biłgorajskiej brała udział w projekcie: Szkoły Tradycji oraz Mały Kolberg.…
Czytaj więcej
Rozbudowujemy stronę Lemkoland

Rozbudowujemy stronę Lemkoland

Aktualności, Projekty
Miło nam poinformować, że dzięki otrzymanej pomocy finansowej od Ministra Cyfryzacji i Administracji możemy w tym roku spełnić nasze marzenie. Zaczęliśmy od zmiany wyglądu strony głównej, na której pojawiło się kilka nowych rzeczy, które z czasem będą uzupełniane o nowe treści. Już teraz można skorzystać również z naszego NEWSLETTERA, dzięki któremu możecie być na bieżąco informowani o nowościach pojawiających się na naszej stronie. Zmienił się również (co jest dla nas bardzo ważne) sposób administrowania strony, co z pewnością przełoży się na Wasz i nasz komfort korzystania z serwisu LEMKOLAND. DLA DZIECI najciekawiej jednak zapowiadają się nowe gry i zabawy – edukacyjne, zręcznościowe, bardziej atrakcyjne i zróżnicowane pod względem wieku (w trakcie przygotowywania). Będą dotyczyć m.in. nauki łemkowskiego języka, matematyki oraz gry zręcznościowe i na spostrzegawczość. Przypomnijmy, że nasza strona LEMKOLAND…
Czytaj więcej
Bертеп в Карпатах / Wertep w Karpatach

Bертеп в Карпатах / Wertep w Karpatach

Aktualności, Projekty
Запрашаме діточкы, молодіж і найстарше поколіня до участи в проєкті "Вертеп в Карпатах". В рамах проєкту пририхтуєме спільні Вечиркы і традыцийне лемківскє колядуваня з Полазниками, Вертепом і Щедраками. З початком нового, шкільного року будут ся одбивати співачы, інструментальны і театральны варcтаты в двох групах віковых: 7-12 років і 13-19 років. Підсумуваньом нашой спільной праці буде представліня Вечиркы і святочне колядування "од хыжы до хыжы". Вшыткых охочых запрашаме до записуваня ся під адресом: info@lemkoland.com, tel. 505718294. Проєкт реaлізуваний в рамах стипендиі Міністра Культуры і Народовой Спадщыны * * * Zapraszamy dzieci, młodzież i najstarsze pokolenie do udziału w projekcie „Wertep w Karpatach”. W ramach projektu przygotujemy wspólnie Weczyrky i tradycyjne łemkowskie kolędowaniez Połaznykamy, Wertepom i Szczedrakamy. Z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczniemy cykl warsztatów śpiewaczych, instrumentalnych i teatralnych w dwóch grupach…
Czytaj więcej
III Nagroda w konkursie Fonogram Źródeł dla płyty „Na rozstajnych drogach”

III Nagroda w konkursie Fonogram Źródeł dla płyty „Na rozstajnych drogach”

Aktualności, Projekty, Wydawnictwo
Nadeszła wiadomość z Warszawy!! Nasza płyta pt. "Na rozstajnych drogach" zajęła III miejsce w konkursie Polskiego Radia "Fonogram Źródeł" na najciekawszą płytę z muzyka tradycyjną 2012 roku. Uzasadnienie jury: "Trzecią nagrodę otrzymało Wydawnictwo Stara Droga za płytę Na rozstajnych drogach z muzyką regionu janowsko-biłgorajskiego ukazującą żywotność tradycji tego regionu w międzypokoleniowym przekazie." W konkursie na Fonogram Źródeł o nagrodę ubiegają się wydawcy płyt z muzyką tradycyjną z terenu Polski. Jury Fonogramu Źrodeł 2012 w składzie: – Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, Dyrektor Programu 2 PR, – Anna Szewczuk - kierownik RCKL, Program 2 PR, – Anna Szotkowska - dziennikarz Programu 2 PR, – Kuba Borysiak - dziennikarz Programu 2 PR, – Piotr Kędziorek - dziennikarz Programu 2 PR przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody za wydanie niezwykle cennych nagrań ze zbiorów obu placówek, które…
Czytaj więcej