Łemkowskie przysłowia i powiedzenia ze Świątkowej Wielkiej i okolic

Nakładem „Wydawnictwa Żyznowski” ukazała się niedawno książka zatytułowana „Łemkowskie przysłowia i powiedzenia ze Świątkowej Wielkiej i okolic” autorstwa Bolesława Bawolaka. W wydawnictwie znalazł się również tekst naszej Prezes Marty Graban-Butryn, opisujący i analizujący przysłowia pod względem etnograficznym i kulturowym.

Ponadto przy książce pracował (tłumaczenie i redakcja) Tomasz Kwoka od wielu lat współpracujący z naszą fundacją.

Licząca 800 stron książka zawiera niemal 7 tysięcy przysłów i powiedzonek łemkowskich, i jest efektem pięćdziesięcioletniej pracy jej autora. Przysłowia zostały ułożone tematycznie, zarówno w języku polskim, jak i łemkowskim, wraz z transkrypcją fonetyczną.

W zbiorze przysłów zgromadzonych przez Bolesława Bawolaka odbija się, zarówno w wymiarze społecznym, jak i przyrodniczym, dawna Łemkowszczyzna. Możemy tam odnaleźć mieszkańców tych ziem z ich przywarami i cechami godnymi pochwały, świat przyrody czy językową topografię wsi. Jest i cerkiew, i karczma, pole i las, zagroda i chyża, stół i piec, gazda i gazdyni. Mimo uniwersalności tych tekstów oraz żywotności części z nich odnosimy wrażenie, że to opowieść o Łemkowszczyźnie dawnej, o krainie naszych przodków sprzed akcji „Wisła”. Przedwojenna Łemkowszczyzna jawi się w nich wprawdzie jako biedna, ale szczęśliwa kraina. Codzienność wyznaczana rytmem przyrody i ciężką pracą, zmianą pór roku, miesięcy od czasu do czasu zostaje przerwana świętowaniem – pisze Marta Graban-Butryn w swoim tekście.

Czytaj więcej:
www.dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/nauczyciel-ze-swiatkowej-wielkiej-spisal-7-tys-lemkowskich-przyslow

www.zyznowski.pl/ksiazka/lemkowskie-przyslowia-i-powiedzenia-ze-swiatkowej-wielkiej-i-okolic/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *