Przegląd Prawosławny o naszym Zielniku

Przegląd Prawosławny o naszym Zielniku

Aktualności, Wydawnictwo
W sierpniowym numerze Przeglądu Prawosławnego w dziale Sami o Sobie,  Anna Rydzanicz przedstawiła wydany w 2016 roku przez Fundację "Łemkowski Zielnik". Recenzja w języku łemkowskim to ponad dwie strony tekstu zilustrowane rycinami pochodzącymi z publikacji. Oprócz charakterystyki autorów i zawartości książki przybliżona jest we fragmentach jej treść - opis poszczególnych ziół, ich zastosowania oraz roli w kulturze tradycyjnej Łemków. * * * Przegląd Prawosławny – ogólnopolski prawosławny miesięcznik społeczno-religijny, docierający  do społeczności prawosławnej w Polsce i za granicą. Tematyka pisma obejmuje informacje o historii, nauczaniu i aktualnej sytuacji prawosławia w Polsce i na świecie. Dużą część każdego numeru zajmują również artykuły dotyczące problemów i kultury wschodniosłowiańskich mniejszości narodowych (m.in. Łemków) oraz ich miejsca we współczesnym krajobrazie społecznym Polski. Przegląd Prawosławny nr 8 (398) sierpień 2018
Czytaj więcej