Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży 2016

Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży 2016

Aktualności, Projekty
Zapraszamy na bezpłatne regularne lekcji gry na skrzypcach, suce biłgorajskiej, basach i bębenku obręczowym, które odbywać się będą w Janowskim Ośrodku Kultury od kwietnia do grudnia 2016 r. W ramach zajęć m.in. nauka dawnego stylu gry oraz melodii ludowych z okolic  Janowa Lubelskiego – polki, podróżniaki, oberki, walczyki. Lekcje gry skierowane są głównie do lokalnej społeczności, mieszkańców Janowa Lubelskiego i powiatu janowskiego, skąd ta muzyka się wywodzi. Prowadzenie: Krzysztof i Zbigniew Butrynowie oraz miejscowi muzykanci. Terminy oraz godziny spotkań zostaną ustalone bezpośrednio z zainteresowanymi osobami. INFO / ZAPISY: info@sukabilgorajska.pl, tel. 696 06 77 04 O warsztatach W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się dawnego lokalnego stylu gry bazując na rodzimym repertuarze: będą to typowe dla naszego regionu oberki, podróżniaki, krowiarze, polki.. Sposób nauki będzie polegał na bezpośrednim przekazie Mistrz-uczeń metodą „ze słuchu”, tak…
Czytaj więcej
Голод – łemkowska bajka animowana

Голод – łemkowska bajka animowana

Aktualności, Projekty
W ramach Lemkolandu zrealizowaliśmy pierwszą łemkowska bajkę animowaną. Zapraszamy do obejrzenia. Realizacja: Anna Chabros-Piłat Lektor: Oksana Graban Muzyka: Łemkowska wiejska kapela „Uherec” Pomysł i koordynacja: Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn Producent: Fundacja Stara Droga Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Film powstał na podstawie tekstu „Hołod” z książki „Jak Lypniane sonce do micha imaly. Bai, bajky i opowidanky Lemkiw”, red. Jurko Staryńskij i Anna Rydzanycz, Lihnycia 2010. Lemkowyna 2015 *** Реалізация: Анна Хаброс-Пілат Лектор: Оксана Грабан Музыка: Лемківска сельска капеля "Угерец" Думка і коордынация: Марта Грабан-Бутрин, Христофор Бутрин Продуцент: Фундация Стара Дорога Проєкт зреалізувано завдякы дотациi Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрациі. Фільм зреалізуваний на підставі тексту "Голод" з книжкы "Як Липняне сонце до міха імали. Баі, байкы і оповіданкы Лемків", ред. Юрко Стариньскій і Анна Рыдзанич, Лігниця 2010.…
Czytaj więcej